Sunday, May 15, 2011

Үйлдлийн системийн хөдөлгөөнт үзүүлбэрүүд (2010-2011 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын оюутнуудын нэмэлт онооны ажил)

1. Диск төлөвлөлтийн алгоритм: Хайлтын хугацаа хамгийн бага
2. Процессын синхрончлол: Үйлдвэрлэгч, Хэрэглэгчийн асуудал
3. Процессын төлвүүд
4. Диск төлөвлөлтийн алгоритм: Самналт
5. Логик болон физик санах ойн хуудаслалтын загвар
6. Виртуал санах ой
7. Байрлуулалтын регистр ашигласан динамик байрлуулалт
8. Процесс төлөвлөлт: Хамгийн богино процесс
9. Хуудас солилтын алгоритм: Хоёр дахь боломжийн алгоритм
10. 32 байтын санах ойг 4 байтаар хуудаслах жишээ
11. Хуудас солилтын алгоритм: Оновчтой алгоритм
12. Хоёр түвшинт хуудаслалт
13. Сегментчлэлийн техник хангамж
14. Бодлого солилт (context switch)
15. Хуудаслалтын техник хангамж
16. Тасалдлаар удирдагдах оролт/гаралт
17. Оролт гаралтын хүсэлтийн амьдралын цикл
18. Диск төлөвлөлтийн алгоритмууд: Эхэнд ирсэн нь эхэнд үйлчлүүлэх (FIFO)
19. Түгжрэл: Нөөц хуваарилалтын граф
20. Олон блоктой санах ойн хуваарилалт
21. Хуудас солилтын алгоритмууд: Хандаагүй хамгийн удсан (LRU)

Saturday, May 14, 2011

А.Жаргалсайхан багшийн оюутнуудын 70 оноо

Доорх "70 оноо" гэсэн товчин дээр дарна уу.

Tuesday, May 10, 2011

СОРИЛ 2 - ДҮН


Шинэ хуудсанд үзэх

Баасан-6 лабораторын группын оюутнуудын 70 оноо

5 дахь өдрөөс өмнө орхигдсон оноо байвал ирж хэлнэ үү. 5 дахь өдөр баазад оруулснаас хойш өөрчлөгдөх боломжгүйг сайтар анхаарна уу.

Т.Золбоо багшийн 2-3, 2-4 цагууд дээр суудаг оюутнуудын дүн

2-3, 2-4 цагууд дээр суудаг оюутнууд доорх хаягаар орж явцын оноогоо шалгаж байна уу.

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ArVDWpIGeJosdDM3WEJRU3E2TmNjRV9MNkUzUWx4V3c&hl=en&authkey=CNagrNUB

Monday, May 9, 2011

Дадлага

Интерактив компанид дадлага хийх сонирхолтой оюутнууд дүнгийн хуудсаа авчирч үзүүлнэ үү.

Баасан-6 лабораторын группын оюутнуудын Сорил - 2-оос бусад оноо

Орхигдож гээгдсэн оноо байвал Баасан гаригаас өмнө ирж хэлнэ үү. Баасан гаригт дүнг баазад оруулах тул цаашид өөрчлөгдөх боломжгүй болно.