Wednesday, May 4, 2011

Нэмэлт онооны ажлаа үзүүлэх оюутнуудын цаг

Нийт 33 баг байгаа тул 16-р долоо хоногийн 4-1, 5-5 лекцийн цагууд дээр үзүүлнэ. Энэ хоёр лекцийн цагийн аль цаг дээр үзүүлэхээ энд дарж үзнэ үү.

No comments:

Post a Comment