Tuesday, May 10, 2011

Баасан-6 лабораторын группын оюутнуудын 70 оноо

5 дахь өдрөөс өмнө орхигдсон оноо байвал ирж хэлнэ үү. 5 дахь өдөр баазад оруулснаас хойш өөрчлөгдөх боломжгүйг сайтар анхаарна уу.

No comments:

Post a Comment