Wednesday, April 13, 2011

Бие даалтын ажил №3 Жишээ

Энд дарж үзнэ үү. Хичээл орж байгаа бусад багш нар мөн өөрийн оюутнуудын бие даалтаас хамгийн сайн нэг нэг вариантыг сонгон авч, өөрийн засварыг оруулаад уг блог дээр энэ долоо хоногт тавих болно.

No comments:

Post a Comment